GMINA I MIASTO TULISZKÓW

Gmina położona jest we wschodniej cześci województwa wielkopolskiego,w powiecie tureckim, 120 km od Poznania, 80 km od Łodzi, 20 km od Konina, 20 km od Turku i 45 km od Kalisza.
Rzeźba powierzchni terenu gminy jest stosunkowo zróżnicowana, mimo iż jest to obszar związany genetycznie ze zlodowaceniem środkowo - polskim. Charakterystyczne dla obszaru są izolowane pagóry, porozdzielane szerokimi dolinami rzecznymi o płaskim zazwyczaj podmokłym dnie. Inna cecha charakterystyczną dolin są ich przewężenia - odcinki o charakterze przełomów pomiędzy pagórkami.

Sąsiaduje z nastepującymi gminami: Stare Miasto, Władysławów, Turek, Malanów, Mycielin, Rychwał i Krzymów.

turecki.jpg

Gmina Tuliszków ma zdecydowanie charakter rolniczy. W okolicy znajdują się duże kompleksy lasów (Grzymiszew, Ruda, Kiszewy, Grabowiec i Wróblina) oraz sady. Teren gminy położony jest w zlewni Warty odwadniany przez dwa lewe dopływy Warty - Powę i Topiec. W okolicach Smaszew i Grzymiszewa występują duże stawy. Pod względem administracyjnym oprócz miasta Tuliszków gminę tworzy 15 sołectw: Gadowskie Holendry, Grzymiszew, Kiszewy, Krępa, Nowy Świat, Ogorzelczyn, Piętno, Ruda, Sarbicko, Smaszew, Tarnowa, Wielopole, Wróblina, Wymysłów i Zadworna.


Powierzchnia gminy ogółem: 19 944 ha

Powierzchnia miasta: 704 ha

Powierzchnia gminy: 19 240 ha

Ogólna liczba ludności na dzień 30 czerwca 2003r. wynosi: 10 607 mieszkańców

 

Kraj: Polska

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Turecki

Gmina: Tuliszków

MLODZIPARAFIANIE.PL.jpg

DSC01001.JPG

DSC01067.JPG