Szanowni Państwo!

Druhny i Druhowie!

            Serdecznie witamy na oficjalnej stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie. W roku 2016 minęło 110 lat istnienia tuliszkowskiej jednostki. To dla nas wszystkich wielka duma i niezwykły dorobek wielu pokoleń strażackiej społeczności. Jesteśmy przekonani, że aktualny kierunek w jakim podąża Ochotnicza Straż Pożarna w Tuliszkowie to kierunek nieustannego rozwoju obszarów w których możemy stać się bardziej profesjonalni oraz nowocześni. To także troska o bezpiecześntwo mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków. 

OSP Tuliszków włączona została w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 1995 roku. Stanowimy wsparcie dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Turku jak również zabezpieczenie działań ratowniczych na autostradzie wielkopolskiej A2. Od kilku lat notujemy najwyższą ilość wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych w powiecie tureckim. Potwierdzają to statystyki prowadzone przez Komendę Powiatową PSP w Turku. Liczba przeszkolonych i ubezpieczonych ratowników w ramach jednostki operacyjno technicznej kategorii II mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz ćwiczeniach bojowych wynosi: 34 osoby.

           Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicza Straż Pożarna tworzą w Polsce unikalny system bezpieczeństwa w którym odpowiedzialność spoczywa nie tylko na barkach państwa polskiego ale także wielu wspaniałych i oddanych druhów będących na każde zawycie syreny strażackiej. To niesamowite, że nasi ratownicy niezależnie od pory roku, dnia, nocy, warunków atmosferycznych reagują i przybiegają w chwili ogłoszenia alarmu. Świadczy to o tym, że rozumieją na czym polega strażacka misja niesienia pomocy bliźnim oraz zgodnie ze strażacką rotą ślubowania są w stanie ratować zagrożone życie ludzkie z narażeniem życia własnego.

              Egzystencja niesie ze sobą coraz to nowsze zagrożenia a my strażacy musimy nadążać za postępem oraz szukać sposobów ich neutralizacji.

         Z prawdziwą satysfakcją prezentujemy Państwu naszą jednostkę oraz zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

Z wyrazami szacunku i uznania

  WICEPREZES OSP TULISZKÓW                                   PREZES OSP TULISZKÓW

      Przemysław Przybyłowicz                                 Tadeusz Wawrzyniak

OSPTUL.jpg

Plac Floriański 3
62-740 Tuliszków

PolubNasNa_Facebook.png

tel.: 695-003-112

e-mail:
osptuliszkow@gmail.com

NIP.png
REGON.png
NR.KRS 0000008970.png

POŻAR, WYPADEK, KATASTROFA

998

belka straz.gif

karta1.jpg

polozenie powiatu.JPG

izo_serwis_logo.png

Wszystkie informacje zawarte na stronie są zamieszczane za zgodą Prezesa OSP Tuliszków - druha Tadeusza Wawrzyniaka i mają potwierdzenie stanu faktycznego.

Administrator i twórca strony - mgr inż. Przybyłowicz Przemysław

Copyright © OSP TULISZKÓW

All rights reserved.

Na podstawie Art.1 Ustawy Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 - materiały (zdjęcia, teksty, grafiki) wykorzystane na tej stronie są chronione prawami autorskimi. Użycie tych materiałów do własnych celów bez wcześniejszej zgody autora, podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.

www.tuliszkow.osp.org.pl