PRZEPROWADZONE PRZEZ NASZĄ JEDNOSTKĘ ROZPOZNANIA OPERACYJNE OBIEKTÓW

____________________________________________________

19.09.2015.JPG

Dnia 19.09.2015 r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie udali się zastępami GBA Rt 2,5/16 Star-Man oraz GLBM 0,2/0,4 Ford Transit na rozpoznanie operacyjne obiektu: Dom dla dzieci i młodzieży w miejscowości Nowy Świat (gmina Tuliszków) połączone z próbną ewakuacją budynku oraz prelekcją dla dzieci i młodzieży zamieszkujących w/w placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Celem wyjazdu oraz przeprowadzonego rozpoznania operacyjnego było między innymi:
- rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- zapoznanie z treścią przedmiotowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku, w tym analiza planów ewakuacji, rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa, planu sytuacyjnego,
- zaznajomienie z instalacjami i systemami mającymi wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku,
- sprawdzenie czasu dojazdu do obiektu podczas jazdy niealarmowej,
- rozpoznanie i sprawdzenie dróg dojazdowych i dróg pożarowych,
- sprawdzenie możliwości rozstawienia sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
- rozpoznanie i sprawdzenie dróg ewakuacyjnych oraz liczby osób do ewentualnej ewakuacji,
- sprawdzenie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie obiektu,
- rozpoznanie i sprawdzenie zaopatrzenia wodnego w pobliżu obiektu do wewnętrznego i zewnętrznego gaszenia pożaru (hydranty).

Kompleksowo przeprowadzone rozpoznanie pozwala strażakom na zapoznanie z obiektem oraz wzbogacenie o cenną wiedzę, która jest nieoceniona w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. Rozpoznanie dróg pożarowych i ewakuacyjnych znacznie przyspiesza dojazd na miejsce zdarzenia, wskazuje najbardziej dogodne miejsca ustawienia samochodów i sprzętu oraz ewakuację osób zagrożonych z budynku wcześniej rozpoznanymi i sprawdzonymi drogami ewakuacyjnymi.

Dziekujemy Panu Janowi Cierzniakowi za przyjęcie oraz oprowadzenie.

Więcej zdjęć na www.iturek.net, turek.net.pl, zosprp.poznan.pl lub https://www.facebook.com/OSP.TULISZKOW

Zdjęcia: Patrycja Kowalska

Opracował: Przemysław Przybyłowicz

____________________________________________________

06.11.2014.JPG

Dnia 06.11.2014 r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie, udali się zastępem GBA Rt 2,5/16 na rozpoznanie operacyjne Tartaku, znajdującego się w miejscowości Nowy Świat 41 oraz Firmy Frutico Trans na ulicy Poznańskiej w Tuliszkowie. Pragniemy nadmienić, iż dnia 11 lutego br., w tym właśnie tartaku miał miejsce pożar balotów słomy w jednej z hal produkcyjno- magazynowych, dlatego też chcieliśmy lepiej poznać pozostałe miejsca o największym zagrożeniu pożarowym.

Celem wyjazdu było:

- rozpoznanie operacyjne obiektów i terenów;
- rozpoznanie i sprawdzenie dróg dojazdowych i dróg pożarowych;
- sprawdzenie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń;
- rozpoznanie i sprawdzenie zaopatrzenia wodnego w pobliżu obiektów i terenów (hydranty).

brykietownia.JPG

Okazuje się, że problem sprawności i obecności hydrantów w miejscach o dużym zagrożeniu pożarowym jest bardzo poważny. Rozpoznając obiekty i tereny stwierdziliśmy, że w momencie wystąpienia pożaru brak jest jakiegokolwiek zaopatrzenia wodnego, służącego do zapewnienia ciągłości podawania środków gaśniczych oraz zasilania samochodów ratowniczo- gaśniczych w wodę. Na terenie Tartaku brak jest jakiegokolwiek hydrantu, który mógłby w pierwszej fazie pożaru zapewnić niezbędną ilość wody do celów gaśniczych lub przy pomocy którego można by ugasić małe ognisko pożaru przed przyjazdem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Na terenie Firmy Frutico Trans po pewnej zimowej awarii hydrantu, został on zdemontowany i do dnia dzisiejszego nie został naprawiony.

Dziękujemy Panu Józefowi Kumosiakowi oraz Panu Arkadiuszowi Derenowskiemu za ciepłe przyjęcie i oprowadzenie.

Ratownicy z OSP Tuliszków rozpoznając w/w obiekty i tereny oraz infrastrukturą towarzyszącą, wzbogacili się o cenną wiedzę, która przyda się w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę fakt, że firma Frutico Trans oraz Tartak Nowy Świat znajduje się w rejonie chronionym przez naszą jednostkę.

Informacja i zdjęcia: Przemysław Przybyłowicz

____________________________________________________

CENTRUMPOLSKA.JPG

21.10.14.JPG

Dnia 21.10.2014 r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie, udali się zastępem GBA Rt 2,5/16 na rozpoznanie operacyjne obiektu Centrum Polska, znajdującego się w miejscowości Ogorzelczyn 1A (Gmina Tuliszków). Centrum Polska to firma z ponad 20-letnią tradycją. Zaopatruje kompleksowo zakłady produkcyjne i gastronomiczne. Posiada w sprzedaży wszelkiego typu sprzęt piekarniczy i cukierniczy, zarówno pochodzenia rodzimego jak i zagranicznego. Oferuje regały i wózki, przetwory owocowe, polepszacze do pieczywa, mieszanki, ekstrakty, barwniki, opakowania. Centrum Polska to budynek socjalno- biurowy oraz hala magazynowa na której znajdują się regały paletowe, rzędowe o bardzo dużej wytrzymałości, wysokości 5,7 m, o maksymalnym obciążeniu pola: 12 000 kg. Jest to budynek, który klasyfikuje się pod względem wysokości jako budynek średniowysoki (SW).

Celem wyjazdu było:

- zapoznanie z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku,

- rozpoznanie operacyjne obiektu;

- zaznajomienie z instalacjami i systemami mającymi wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku;

- rozpoznanie i sprawdzenie dróg dojazdowych i dróg pożarowych;

- rozpoznanie i sprawdzenie dróg ewakuacyjnych;

- sprawdzenie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie obiektu;

- rozpoznanie i sprawdzenie zaopatrzenia wodnego w pobliżu obiektu (hydranty).

Dziękujemy Prezesowi Centrum Polska - Panu Ryszardowi Dominiakowi za ciepłe przyjęcie, oprowadzenie i udostępnienie budynku na potrzeby rozpoznania operacyjnego.

Jednostka OSP Tuliszków rozpoznając obiekt oraz infrastrukturą towarzyszącą, wzbogaciła się o cenną wiedzę, która przyda się w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę fakt, że firma Centrum Polska znajduje się w rejonie chronionym przez naszą jednostkę.

Zapraszamy do obejrzenia większej ilości zdjęć na naszym fanpagu na facebooku, stronie ZOSP RP WLKP.

Informacja i zdjęcia: Przemysław Przybyłowicz

http://www.centrumpolska.pl

___________________________________________________

15.10.14 IZO.JPG

IZOSERWIS 15.10.14.JPG

Dnia 15.10.2014 r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie, udali się zastępem GBA Rt 2,5/16 na rozpoznanie operacyjne obiektu IzoSerwis, znajdującego się na ulicy Północnej 14 w Tuliszkowie. Firma IzoSerwis jest firmą działającą i specjalizującą się w wykonywaniu izolacji przemysłowych. Specjalizuje się w izolacjach termicznych oraz pracach antykorozyjnych. Budynek IzoSerwis składa się z części socjalno- biurowej oraz hali do obróbki blachy (cięcie, gięcie, profilowanie blach na potrzeby budownictwa). Jest to budynek, który klasyfikuje się pod względem wysokości jako budynek niski (N). Hala połączona jest z budynkiem socjalno- biurowym łącznikiem o konstrukcji aluminiowej, przeszklonej szybami. Budynek socjalno- biurowy jest to budynek piętrowy (jedna kondygnacja nadziemna), kryty dachem jednospadowym, osłonięty attyką od strony elewacji frontowej i elewacji bocznych. Celem wyjazdu było:

- zapoznanie z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku, w tym analiza planów ewakuacji, rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa, planu sytuacyjnego);

- rozpoznanie operacyjne obiektu;

- zaznajomienie z instalacjami i systemami mającymi wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku;

- rozpoznanie i sprawdzenie dróg dojazdowych i dróg pożarowych;

- rozpoznanie i sprawdzenie dróg ewakuacyjnych;

- sprawdzenie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie obiektu;

- rozpoznanie i sprawdzenie zaopatrzenia wodnego w pobliżu obiektu (hydranty, cieki wodne)

Na zewnątrz budynku znajduje się butla na gaz propan- butan o pojemności 4850 l. Zagrożenie pożarowe i wybuchowe gazu powoduje, że instalując i używając instalacji i urządzeń gazowych należy przestrzegać reżimu technologicznego oraz nie dopuszczać do możliwości wytworzenia się mieszanin wybuchowych.

Dziękujemy Prezesowi IzoSerwis Panu Jakubowi Kowalczykowi za oprowadzenie i udostępnienie budynku na potrzeby rozpoznania operacyjnego.

Jednostka OSP Tuliszków rozpoznając obiekt oraz infrastrukturę towarzyszącą, wzbogaciła się o cenną wiedzę, która przyda się w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę fakt, że firma IzoSerwis znajduje się w rejonie chronionym przez naszą jednostkę OSP.

http://www.izoserwis.net

Zapraszamy do obejrzenia większej ilości zdjęć na naszym fanpagu na facebooku, na stronie internetowej jednostki www.tuliszkow.osp.org.pl, stronie ZOSP RP WLKP oraz portalu remiza.com.pl

Informacje sporządził: Przemysław Przybyłowicz

____________________________________________________