Przekaż 1% podatku dla OSP Tuliszków

procent1.jpg

Druhny i Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy wsparli naszą działalność poprzez przekazanie 1% podatku rozliczając się za rok 2015 oraz lata poprzednie. Otrzymane pieniądze zostały przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej i doposażenie w specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia szkoleń i akcji ratowniczych. Jednocześnie w imieniu Zarządu oraz wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie zwracam się z prośbą o wsparcie działalności naszego stowarzyszenia poprzez przekazanie 1% podatku należnego budżetowi państwa.

Pamiętajmy, że 1% i tak jest należny Państwu.

Przekazując swój 1% dla Związku OSP RP to my mamy możliwość zdecydowania na jaki konkretny cel go przeznaczymy. Wpłata na Związek OSP RP nie jest darowizną. Przekazujemy pieniądze, które i tak stanowią podatek należny Państwu – i to my zadecydujemy czy przekażemy je Skarbowi Państwa, czy na swoją jednostkę. Nawet niewielką kwotę warto przekazać dla Związku OSP RP.

Pozyskane środki Związek OSP RP zgodnie z regulaminem „1% podatku dla Związku OSP RP” przekaże jednostkom ochrony przeciwpożarowej na cele ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym.

1% podatku należnego wynikający z zeznania rocznego PIT można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), działającej w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami)

Co zrobić, by przekazać nam 1 % podatku?

Podczas wypełniania deklaracji podatkowej należy w odpowiedniej rubryce wpisać nazwę i adres naszej jednostki oraz numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego):

We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpisać tylko Numer KRS Związku OSP RP.

W zeznaniu rocznym w polu nazwa OPP wpisz ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP, w polu NR KRS 0000 116 212

Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.

W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, wpisać „Cel szczegółowy 1%" tj. wpisać skróconą nazwę OSP oraz jej dokładny adres:

OSP Tuliszków
ul. Plac Floriański 3
62-740 Tuliszków, woj. wielkopolskie

 

http://www.zosprp.pl/files/regulaminy/261.pdf